GG 25 Greta

Det fanns flera ångtrålare med namnet Greta i Sverige, men inte på samma gång. Denna byggdes 1907 som SA 40 Kidwelly Castle med hemmahamn i Swansea. På 259 bruttoton. Tjänstgjorde som minsvepare i den brittiska marinen under första världskriget, åren 1914-19.

Sannolikt såld till Sverige någon gång på 1920-talet. Båten fick då namnet Gretha (Greta) och troligen numret GG 25 då en av båtarna med namnet Gretha hade det numret. Togs bort ur registren 1954/55.