GG 254 Norden

Klinkbyggd på Allmags varv år 1900. Den första fiskebåten på Rörö som fick motor. 1904 sattes en Avance-motor in. Ägare av båten var Johan Olausson, Konrad Olausson och Gustav Olinder Gustavsson. Såldes sannolikt 1909 eftersom ägarna köpte in en ny båt, GG 394 Ejdern.

Norden var följebåt i vadlaget Trygg, men ersattes 1909 av Ejdern. I vadlaget Trygg ingick bröderna Ivar, Oskar och Karl Johansson, Johan Olausson, Konrad Olausson,  Oskar A Olsson, Biktor Olsson, Olle Olsson, Oskar Augustsson, Olle Andreasson, Karl Hansson, Georg Johansson, Albert Olsson och John Karlsson. Vadlaget upphörde 1937. Mellan 1902 och 1910 var GG 251 Trygger vadbåt, därefter var det GG 425 Trygg.