GG 401 Skandia

Följebåt i vadlaget lundgrenarna från år 1900 tills vadlaget upplöstes 1910. Vadlaget bildades ursprungligen 1880 och övergick ungefär år 1900 från landvad till snörpvad. I vadlaget ingick John Johansson, bröderna Martin, Gustav, Janne, August och Johan Lundgren, bröderna Teodor, Alfred Hilmer och Olof Hansson samt Oskar Bryngelsson och Karl Lundgren.  Vadbåt var GG 400 Äran.

GG 401 Skandia ägdes av Oskar Bryngelsson, Sven Bryngelsson och Karl Lundgren.