GG 400 Äran

16 hk 2-cyl Avans-motor. Ägd av Alfred Ryberg, Alfred Hansson och August Olofsson. Vadbåt i vadlaget Lundgrenarna från år 1900 när detta slutade med landvadfiske och övergick till snörpvadsfiske. Vadlaget bildades ursprungligen 1880. I vadlaget ingick John Johansson, bröderna Martin, Gustav, Janne, August och Johan Lundgren, bröderna Teodor, Alfred Hilmer och Olof Hansson samt Osakr Bryngelsson och Karl Lundgren. Följebåt var  GG 401 Skandia.

Eventuellt vadbåt i vadlaget Themis-Nordpol 1910-12. Därefter var GG 506 Themis (I) vadbåt.

GG 400 Äran

GG 400 Äran