GG 64 Martina (III)

Skrovet byggt på varv i Szczecin 1992. Färdigställd på Strandby Værft år 1993 och levererad till Leif Johansson och hans söner Börje och Tomas Johansson som GG 64 Martina. En båt som då var på 415 bruttoton.  Martina ersattes år 2000 av en ny båt som fick numret och namnet GG 64 Astrid Marie.

2000 köptes båten av Anders Ryberg och Sune Lundgren. Namnet ändrades till GG 144 Themis. Vid denna tid tycks det ha varit en trålare. 2007 sålde Sune Lundgren sin andel till Anders Ryberg och hans son Björn Ryberg som efter det ägde 50% var. Ett år senare sålde Rybergs båten till Norge och Nord Solund Fiskeriselskap AS där den byggts om till snörpvadsbåt och numera är på 582 bruttoton. och har namnet SF-17-SU Sjarmør. Anders Ryberg och hans son köpte istället en annan båt från Fiskebäck.

GG 144 Themis

GG 144 Themis. Bild: Anders Ryberg