Hur ser ägandet av danska fiskeriföretag ut?

I Danmark har det varit vanligt med rena kapitalinvesterinhgar i fisket där rika Köpenhamnsbor köpt minoritetsandelar i partrederier som varit ägare av fiskebåtar. På det sättet kunde de minska sin skatt. Huvudägare har i allmänhet varit en fiskare eller någon som varit engagerad i fiskmjöls- och fiskindustrin. Läs mer…