Hur ser ägandet av danska fiskeriföretag ut?

I Danmark har det varit vanligt med rena kapitalinvesterinhgar i fisket där rika Köpenhamnsbor köpt minoritetsandelar i partrederier som varit ägare av fiskebåtar. På det sättet kunde de minska sin skatt. Huvudägare har i allmänhet varit en fiskare eller någon som varit engagerad i fiskmjöls- och fiskindustrin.

Det ledde till att enstaka individer kom att kontrollera stora delar av det danska fisket. Idag har partrederierna nästan försvunnit helt men att enskilda personer äger fiskebåtarna har levt kvar. De system som finns i Sverige där flertalet fiskebåtar ägs av hela sin besättning eller stora delar av sin besättning finns inte i Danmark.

I Danmark finns det därför fortfarande enskilda ägare som inte är aktiva yrkesfiskare utan arbetar i land. Då det inte längre är tillåtet med såna ägare försvinner det dock allt mer. En del av detta har varit att svenska fiskeriföretag köpt båtar och fiskerättigheter i Danmark. Det har lett till att ägandet i det danska fisket blivit mer kooperativ och mindre individuellt. De rena kapitalinvesterarna har blivit färre även om de fortfarande finns.

Men låt oss titta på ägandet i de stora danska fiskeriföretagen. För dotterbolagen till svenska företag gäller ägandet i det svenska moderbolaget. För svenskägda företag med systerföretag i Sverige gäller i allmänhet att de anställda finns i det svenska företaget och hyrs ut till det danska.

Det står helt klart att danska företag har en högre ägarkoncentration än svenskägda fiskeriföretag. De har färre ägare, mellan 4,8% och 27,8% av de anställda är delägare jämfört med svenskägda företag som ligger mellan 15,8% och 100%.

Danmarks största fiskeriföretag, antal anställda, antal delägare, andel delägare av antalet anställda
 1. Henning Kjeldsen Holding ApS, 21, 1, 4,8%
 2. Astrid Fiskeri A/S (Astrid Fiske AB), 25, 6, 24,0%
 3. Rederiet Isafold A/S, 14, 3, 21,4%
 4. Themis Fiskeri A/S (Rylo AB), 19, 3, 15,8%
 5. Ocean Prawns, 39, 3, 7,7%
 6. Asbjørn A/S, 22, 3, 13,6%
 7. Beinur A/S, 12, 2, 16,7%
 8. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 5, 2, 40,0%
 9. B-C Pelagic Danmark ApS (B-C Pelagic AB), 19, 8, 42,1%
 10. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 8, 5, 62,5%
 11. AB Ocean ApS, 18, 5, 27,8%
 12. S 281 Elin ApS, 10,1, 10,0%
 13. Skagen Fiskeri A/S, 0, 5, –
 14. August A/S, 8, 1, 12,5%
 15. Rylo Fiskeri ApS, 0, 3, –
 16. Fiskeriselskabet 2bis ApS, 0, 23, –
 17. Cyrano II ApS, 4, 1, 25,0%
 18. Odeskar Fiskeri A/S, 6, 4, 66,7%
 19. Nordstrand Fiskeri ApS, 7, 2, 28,6% (inklusive HG 352 Polaris ApS)
 20. Karen Nielsen ApS, 8, 2, 25,0%
 21. Ny-Kingfisher A/S, 14, 3, 21,4%
 22. Myggenes Fiskeri ApS, 9, 2, 22,2%
 23. Bøjen Fiskeri ApS, 8, 2, 25,0%
Henning Kjeldsen Holding ApS

Henning Kjeldsen Holding ApS ägs av Henning Kjeldsen. Företaget har fyra dotterbolag som är fiskeriföretag, Gitte Henning Pelagic A/S, Gitte Henning Industri A/S, Gitte Henning Konsum A/S och Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS. De anställda finns i dotterbolagen. 10 stycken i Gitte Henning Pelagic A/S, 8 i Gitte Henning Konsum A/S och 3 i Gitte Henning Industri A/S. Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS har ingen verksamhet. Totalt 21 anställda varav ingen är delägare i företaget.

Gitte Henning Industri A/S äger trålaren HM 127 Karen Nielsen, Gitte Henning Konsum A/S äger kvotbåten ND 14 Nanna och trålaren S 149 Birgitte Martine och Gitte Henning Pelagic A/S äger den pelagiska trålaren HM 927 Myggenes.

Henning Kjeldsen äger också Nordstrand Fiskeri ApS genom fruns dödsbo. Nordstrand Fiskeri ApS äger 60% av HG 352 Polaris ApS som alltsä är att betrakta som dotterbolag. Nordstrand Fiskeri ApS har 3 anställda och HG 352 Polaris ApS har 4. Nordstrand Fiskeri ApS äger kvotbåten L 49 Lasse och den mindre trålaren S 249 Trygg. HG 352 Polaris ApS äger kvotbåten HG 271 Lange Lars och trålaren S 549 Stefanie,

Astrid Fiskeri A/S

Astrid Fiskeri A/S är ett dotterbolag till Astrid Fiske AB som ägs av Daniel Johansson, bröderna Kristian Johansson och Johannes Johansson samt deras fäder Börje Johansson respektive Thomas Johansson. Företaget har även dotterbolaget Astrid Pelagic AB i Sverige. Astrid Fiske AB äger flera fiskebåtar, den pelagiska trålaren GG 64 Astrid Marie, kräfttrålarna GG 70 Marie och GG 77 Falken samt burfiskebåten GG 292 Martina.

En av fiskebåtarna, GG 64 Astrid Marie, är ett partrederi där Astrid Fiske AB äger 89% och Axfish AB 11%. Axfish AB har 2 ägare, Mikael Axelsson och Lars Axelsson. Det danska dotterbolaget ägs till 98% av Astrid Fiske AB. Dessutom är ytterligare en person delägare. Det danska företaget äger den pelagiska trålaren S 264 Astrid.

Hela Astrid-koncernen har totalt ungefär 25 anställda. 6 av dem (5 stycken i Sverige och 1 i Danmark) är på olika sätt delägare. I GG 64 Astrid Marie finns det dessutom ytterligare två delägare. Ägarna ingår bland de anställda. Flertalet av de anställd finns i det svenska moderbolaget som hyr ut personal till det danska dotterbolaget. I Danmark finns cirka 5 anställda.

Personerna som äger Astrid Fiske AB äger också Skagen Fiskeri A/S i Danmark. Detta företag äger den pelagiska trålaren FN 267 Emilie. Företaget verkar inte ha några anställda vilket betyder att de hyr in sin besättning från Astrid Fiske AB eller Astrid Fiskeri A/S.

Rederiet Isafold A/S

Rederiet Isafold A/S har tre delägare. Paret Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard äger 94% vi Skovbrynet Tornby ApS medan Kristian Larsen äger 6% Larsen och Mølgaard arbetar ombord medan Jørgensen arbetar i företaget men inte ombord. Antalet anställda är 14 personer och företaget äger den stora pelagiska trålaren HG 333 Isafold.

Themis Fiskeri A/S

Themis Fiskeri A/S ägs av Rylo AB som har 3 ägare, Anders Ryberg, hans son Björn Ryberg och hans svärson Urban Lorentsson. Företaget har flera dotterbolag varav Themsi Fiskeri A/S är ett. Ett annat Themis Pelagic AB I Sverige. Themis Pelagic AB äger den mindre burfiskebåten GG 228 Rymo medan Themis Fiskeri A/S äger den stora pelagiska trålaren S 144 Themis.

Antalet anställda i hela koncernen är 19. Ägarna ingår bland de anställda. Flertalet anställda finns i det svenska dotterbolaget som hyr ut personal till det danska företaget.

Ägarna av Rylo AB äger också danska Rylo Danmark ApS med dotterbolaget Rylo Fiskeri ApS. Företaget har idag ingen fiskebåt och inga anställda.

Ocean Prawns A/S

Ocean Prawns A/S är ett företag som ägs av Kristian Barslund Jensen tillsammans med sönerna Daniel Barslund och Martin Barslund Juel Jensen. Det är ett bolag med en mängd dotterbolag varav några är verksamma i fiskeribranschen. Kristian Barslund Jensen äger själv 70% av räktrålaren R 32 Ocean Tiger. Det franska företaget SA Comapeche äger resterande 30%. Ocean Tiger som är ett partrederi har 22 anställda. De är räknade som anställda i Ocean Prawns.

Fiskeriföretagen är bland annat Ocean Prawns Canada Ltd som äger 46,34% i Clearwater Ocean Prawns Venture JV, 33% i Pikalujak Fisheries Ltd och 33% i Pikalujak Fisheries Ltd Partnerships. Resten av Clearwater Ocean Prawns Venture JV ägs av det kanadensiska fiskeriföretaget Clearwater. Vidare äger de räkförädlinsgföretag i Kanada, 50% av Reval Seafood Oü i Estland som i sin tur äger 50% av UAB Marlinas i Litauen. Marlinas har dotterbolaget UAB Seivalas.

Antalet anställda i Ocean Prawns A/S är 17 personer. Flertalet av de personerna är anställda i andra verksamheter än fisket. Det kanadensiska företaget Clearwater Ocean Prawns Venture JV har räktrålarna Ocean Prawns och Atlantic Enterprise. Antalet anställda är cirka 60. Men dessa räknas inte med som anställda i Ocean Prawns. Reval Seafood äger räktrålaren EK-1202 Reval Viking medan UAB Marlinas äger räktrålarna KL 926 Lokys och KL 898 Taurus.

Asbjørn A/S

Asbjørn A/S ägs av bröderna Fridi Petur Magnusen och Roi Magnusen samt Nicolai Asbjørn Magnusen som är son till Fridi Petur Magnusen. De äger sina aktier via personliga holdingbolag. Företaget äger den stora pelagiska trålaren HG 265 Asbjørn och den mindre pelagiska trålaren HG 365 Junior.

Asbjörn A/S har 22 anställda (de flesta finns än så länge redovisade i bolaget Asbjørn II Juli 2023 A/S som dock fusionerat med Asbjørn A/S).

Delägarna i Asbjørn är också delägare i fiskeriföretaget AB Ocean ApS som behandlas i ett eget avsnitt.

Beinur A/S

Beinur A/S ägs av bröderna Runi Virgarson Tindskard som bor på Island och Fridalvur Virgarsson Tindskard via personliga holdingbolag. Företaget äger den stora pelagiska trålaren HG 62 Beinur. Antalet anställda i företaget är 12. Ägarna ingår bland de anställda. Delägarna i Beinur A/S är också delägare AB Ocean ApS som behandlas i ett särskilt avsnitt.

De två brödernas syster Elin Virgarsdottir Tindskard äger för sin del fiskeriföretaget S 281 Elin ApS. Företaget som har 10 anställda äger trålarna HG 63 Brestur och HG 281 Elin,

Christer og Lennart Fiskeri A/S

Christer og Lennart Fiskeri A/S ägs till 66,67% av Christer & Lennart Fiskeri AB i Sverige. Ägare av det svenska företaget är Christer och Lennart Jansson. I det danska företaget finns ytterligare en delägare, John-Anker Hametner Larsen som äger 33,3%. Det danska företaget äger trålaren L 106 Monsun och har två anställda. Det svenska moderbolaget har 3 anställda som hyrs ut till det danska företaget. Totalt 5 anställda. Ägarna ingår bland de anställda.

B-C Pelagic Danmark ApS

 B-C Pelagic Danmark ApS ägs av B-C Pelagic Holding A/S som i sin tur ägs av samma personer som också äger det svenska företaget B-C Pelagic AB. Ägarna av det danska företaget är Reine Backman, Marcus Backman, Erling Malmborg, Kenny Jansson, Runar Jansson och Aste Jansson.

B-C Pelagic AB ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB. AB Clipperton har fem delägare. De är Olof Gunnar Backman och hans son Marcus Backman samt hans svärson Erling Malmborg plus Inge Arnold Backman och hans son Reine Backman. Bristol Fiske AB ägs av bröderna Kenny, Runar och Aste Jansson. Det gör totalt 8 delägare.

B-C Pelagic Danmark ApS äger den pelagiska trålaren S 438 Bristol medan det svenska företaget äger den pelagiska trålaren GG 229 Clipperton. AB Clipperton äger den mindre fiskebåten GG 1226 Clippfjord som främst är en kvotbåt i det pelagiska fisket. Ägare av B-C Pelagic Holding ApS är Marcus Backman, Erling Malmborg, Reine Beckman samt de tre bröderna Jansson.

AB Clipperton som hyr ut personal till de företag som bedriver fiskeriverksamhet har 13 anställda och Bristol Fiske AB som också hyr ut personal har 6 anställda. Totalt 19 anställda. Ägarna ingår bland de anställda och bland övriga anställda återfinns flera personer som är nära släkt med ägarna.

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS

Fiskeriselskabet Stella Nova ApS ägs av bröderna Stig Bryngelsson och Christer Bryngelsson samt deras söner Andreas Bryngelsson, Tobias Bryngelsson och Eric Bryngelsson. Det svenska företaget Stella Nova Fiskeri AB äger också andelar i det danska företaget. Ägare av Stella Nova Fiskeri AB är Stig och Christer Bryngelsson. Det danska företaget äger den pelagiska trålaren S 464 Stella Nova.

I det danska företaget finns inga anställda men i det svenska företaget finns 8 anställda som hyrs ut till det danska företaget. Alla ägare återfinns bland de anställda.

AB Ocean ApS

Ägare av AB Ocean ApS är Fridi Petur Magnusen, Roi Magnusen och Nicolai Asbjørn Magnusen som också äger Asbjørn A/S samt Fridalvur Virgarsson Tindskard och Runi Virgarson Tindskard som också äger Beinur A/S. Alla är de delgare vi personliga holdingbolag. AB Ocean ApS äger de pelagiska trålarna HG 365 Junior, HG 162 North Ocean och HG 165 South Ocean. Företaget har 18 anställda.

August A/S

August A/S ägs av Kim Folmer Pedersen via det personliga holdingbolaget Fiskeriselskabet KFP ApS. Fiskeriselskabet KFP ApS är också delägare i HG 352 Polaris ApS med 40% och Gitte Henning Pelagic A/S med cirka 5%. Kim Folmer Pedersen står nära Henning Kjeldsen och anses ibland agera som bulvan för Kjeldsen. Antalet anställda i August A/S är 8 stycken. August A/S äger trålaren L 349 Birgitte.

Fiskeriselskabet 2bis ApS

Kapitalet i Fiskeriselskabet 2bis ApS har huvudsakligen fisksmjölsföretaget TripleNine Group A/S via TripleNine Thyborøn A/S stått för. Nästan 50%. De har dock aktier med lägre röstvärde än andra ägare. Bland de andra ägarna finns John-Anker Hametner Larsen, Andi Knak, Michael Ruby, Niki Tygstrup Andersen, Danny Ørts Andersen, Christer Jansson och Peter Berndtsson. De är alla eller har varit ägare av eller delägare i fiskeriföretag som främst är inriktade på att bedriva pelagiskt fiske för fiskmjölsindustrin,

Ägare av Triple Nine Group A/S är det norska företaget Koppernæs AS vilket i sin tur ägs av familjen Koppernæs. Koppernæs AS äger också fiskeriföretag och fiskmjölsfabrik i Chile.

Fiskeriselskabet 2bis ApS är ett företag som äger fiskerättigheter och en kvotbåt. Det finns inga anställda. Fiskerättigheterna hyrs ut till företag som ägs av delägarna som exempelvis Christer og Lennart Fiskeri A/S och Berndtsson & Börjesson ApS. Kvotbåtarna företaget äger heter L 25 Aslan och E 99 2bis.

Cyrano II ApS

Cyrano II ApS ägs av Valter Vendelbo via Cyrano R 289 Holding ApS som också äger Fiskeriselskabet Hesselø ApS med 1 anställd. Antalet anställda i Cyrano II ApS är 3 personer. Cyrano II ApS äger trålaren HM 492 Doris Vendelbo, trålaren S 492 Emilia, kvotbåten FN 43 Luna Jerup, musselskrapan? SK 971 Musse IV och trålaren S 430 Well-Bank.

Frederik Vendelbo som är en släkting till Valter Vendelbo äger Frederik Vendelbo Fiskeri ApS med 2 anställda. Han är också delägare i ECO Mussels ApS. Frederik Vendelbo Fiskeri ApS äger musselskraporna HM 58 Elias, och HM 59 Frederik samt trålarna R 60 Tasmania och H 410 Wicki-Alex.

Odeskar Fiskeri A/S

Ägare av Odeskar Fiskeri A/S är Simon Andersson och Karl-Anders Andersson samt svenska Odeskär AB. Odeskär AB ägs av bröderna Olof Andersson och Erik Andersson som också är fäder till de som äger det danska företaget. Odeskär AB har dotterbolaget Vrångö Fiskeri AB och äger kvotbåten GG 850 Odeskär. Odeskar Fiskeri A/S äger för sin del den pelagiska trålaren AS 202 Neptun.

Varken Odeskar Fiskeri A/S eller Odeskär AB har några anställda. Istället finns de anställda i Andersson Bemanning Fiskeri AB som har totalt 6 anställda. Ägare av Andersson Bemanning är Olof, Erik och Simon Andersson. Personalen hyrs ut till det danska företaget.

Karen Nielsen ApS

Karen Nielsen ApS ägs genom personliga holdingbolag till 75% av Johnni Kalund Munksgaard och till 25% av Stefan Lyngbak Nielsen. Företaget äger trålaren L 549 Frida Amalie. Antalet anställda är 8 personer. Kalund Munksgaard är en av de personer som ibland omnämnts som en av de personer som agerat som bulvan för Henning Kjeldsen.

Ny-Kingfisher A/S

Ägare av Ny-Kingfisher A/S är Svenn Anker Gasberg Grønkjær som äger 78,33% av bolaget, Brian Bjarke Rasmussen och Christopher Ditlevsen genom personliga holdingbolag. Företaget har 14 anställda och äger trålaren HM 555 Kingfisher.

Myggenes Fiskeri ApS

Myggenes Fiskeri ApS hette tidigare Lynge Fiskeri ApS och ägdes av Lindy Harald Lynge som är en av de personer som ibland omnämts som bulvan för Henning Kjeldsen. Han är dock inte längre ägare utan idag ägs företaget av Claus Møller Pedersen och Frederik Toftegaard Jensen via personliga holdingbolag. Företaget äger trålaren HM 227 Myggenes samt kvotbåtarna L 51 Nordstrand och HG 61 Nissum. Företaget har 9 anställda.

Bøjen Fiskeri ApS

Bøjen Fiskeri ApS hette tidigare Kim Fredsøe ApS och äges av Kim Vedel Fredsøe. Han är idag delägare i Gitte Henning Pelagic A/S med 5%. Han har ibland setts som en bulvan för Henning Kjeldsen, Idag ägs Bøjen Fiskeri ApS av René och Frank Bøjen. Företaget äger trålaren S 43 Nordstrand och kvotbåten SØ 77 Ida. Antalet anställda är 8 stycken.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!