Färre fiskebåtar

Antalet fiskebåtar i Sverige fortsatte minska under 2014, från 1 362 till 1 350. Bruttotonnaget minskade dock inte utan ökade marginellt från 29 169 till 30 412.  I princip handlar det om att en enda båt, GG 505 Polar, lett till ökningen Läs mer…