Fritidsfisket av torsk i Östersjön begränsat

Fritidsfisket av torsk i Östersjön är begränsat. Från 15 januari till 31 mars är det helt förbjudet i Öresund och södra Östersjön. Under hela året är riktat fiske efter torsk i Östersjön förbjudet. Läs mer…