Fritidsfisket av torsk i Östersjön begränsat

Fritidsfisket av torsk i Östersjön är begränsat. Från 15 januari till 31 mars är det helt förbjudet i Öresund och södra Östersjön. Under hela året är riktat fiske efter torsk i Östersjön förbjudet.

I delområde 22 (Bälthavet) införs förbud mot fritidsfiske efter torsk från 15 januari till 31 mars. Fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag resten av året. I delområde 23 (Öresund) införs förbud mot fritidsfiske efter torsk från 15 januari till 31 mars. Under resten av året fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag innanför 6 nautiska mil från baslinjen.

I Arkonahavet (delområde 24) är det förbud för fritidsfiske efter torsk från 15 januari till 31 mars. Fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag, innanför 6 nautiska mil från baslinjen. Utanför 6 nautiska mil från baslinjen är det inte tillåtet att fritidsfiska efter torsk.

Begränsningarna och förbudet gäller allt fritidsfiske, såväl med handredskap som fiske med garn och ryssjor.

Oavsiktliga bifångster av torsk, under den period då det inte är tillåtet att fritidsfiska efter torsk, ska genast släppas ut i vattnet, vare sig den är levande eller död.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!