Förvaltning av det andra danska räkfisket

Danskt räkfiske består av två helt olika fisken. Det ena är fisket av nordhavsräkor på relativt djupt vatten i Skagerak och Kattegatt. Ett fiske vars förvaltning jag redan skrivit om. Det andra räkfisket bedrivs i sydvästra Danmark, på grunt vatten från Läs mer…