Förvaltning av det andra danska räkfisket

Danskt räkfiske består av två helt olika fisken. Det ena är fisket av nordhavsräkor på relativt djupt vatten i Skagerak och Kattegatt. Ett fiske vars förvaltning jag redan skrivit om. Det andra räkfisket bedrivs i sydvästra Danmark, på grunt vatten från Thyborøn och söderut till dansk-tyska gränsen. Den räka som fiskas där är hästräka (Crangon crangon), kanske mer känd i Sverige som sandräka. På engelska heter den brown shrimp. Denna räka är mindre än nordhavsräkan och inte rosa eller röd.

Hästräka fiskas med med bomtrål. Varje fiskebåt har normalt två bomtrålar, en på varje sida båten. En bomtrål för hästräka saknar de kedjor som bomtrålar för rödspätta har och är mycket lättare. De orsakar inte lika stora skador på bottnarna som större bomtrålar för fiske av plattfisk gör.

Fiskebåtarna i hästräkefisket är ganska små båtar på uppemot 80-90 ton som mest, men i allmänhet på 40-60 ton. De flesta båtar hör hemma i Havneby på Rømø och i Hvide Sande. Bomlängden får max vara 10 meter per trål. I fisket av hästräka finns inga överförbara kvoter utan fisket regleras med licenser och redskapsbegräsningar. Total finns det för närvarande 26 licenser:

Fiskeri med bomtrawl efter hesterejer foregår i kystnære områder i den sydlige del af Nordsøen. Fiskeriet er delt ud på 26 fartøjer, der har licens til fiskeriet. Licenserne bliver fordelt af hesterejeudvalget. Desuden er fiskeriet underlagt kvoter. Fartøjerne er fra 14 til 20 meter lange.

Hver kutter har to trawl, der hænger i bomme. Bommene må højst være 10 meter lange i det danske fiskeri, men den foretrukne længde er 9 meter. Maskestørrelsen – knudelængden – i trawlene er 14 mm i forstykket, 12 mm i mellemstykket og 10 mm i posen. Der er indbygget et si-net af 60 mm net i trawlene. Det sørger for, at fisk under en vis størrelse slipper ud af trawlets bund.

På en vanddybde på ca. 15-20 meter varer start-sæsonen normalt fra januar til marts i den syd-lige del af Nordsøen. Hovedsæsonen foregår fra slutningen af marts til juli. I den periode fisker man helt kystnært mellem revlerne fra Horns Rev og nordpå og i Vadehavet. Perioden fra juli til september er normalt stille måneder for rejefiskeri. Efterårssæsonen starter omkring i oktober

Det danska hästräkefisket är det tredje största i Europa. Endast Tyskland och Nederländerna har ett större fiske på hästräka. 2010 fiskades omkring 40 000 ton hästräka. Cirka 10% av detta fiskades i Danmark. Ekonomiskt är fisket av hästräka lika viktigt som fisket av nordhavsräka.

Fångst av hästräka

Fångst av hästräka i ton enligt FAO, åren 1950-2010

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!