Inför EU-valet om fiskeripolitik

Inför EU-valet har jag tänkt att publicera en serie inlägg om fiskeripolitik. Den kommer att beröra svenska såväl som danska partier och deras politik i fiskefrågor. Fiskeripolitik är något som styrs av EU och inte av de nationella parlamenten. I Läs mer…