Svenska fiskehamnar

De flesta fiskehamnar i Sverige har byggts av staten eller med hjälp av bidrag från staten i början av 1900-talet, under mellankrigstiden och efter andra världskriget. Några anlades i slutet av 1800-talet och förbättrades senare. Totalt handlade det om över 200 hamnar varav cirka 20-30 statliga hamnar. Läs mer…