Svenska fiskehamnar

De flesta fiskehamnar i Sverige har byggts av staten eller med hjälp av bidrag från staten i början av 1900-talet, under mellankrigstiden och efter andra världskriget. Några anlades i slutet av 1800-talet och förbättrades senare. Totalt handlade det om över 200 hamnar varav cirka 20-30 statliga hamnar.

De allra flesta drevs av hamnföreningar och kooperativ men idag är många av dem kommunala eller privata. Men det finns fortfarande en hel del som drivs av kooperativ, framförallt de som fortfarande används som fiskehamnar. En del hamnar anlades av kommuner, städer, eller bolag utan bidrag från staten.

De flesta av de aktuella hamnarna används inte längre för fiskerelaterade verksamheter. Flest hamnar anlades i Bohuslän, Skåne, Blekinge, Kalmar län och på Gotland. En del används fortfarande för fiskebåtar men de flesta används inte längre för det ändamålet.  Om de allra flesta hamnar är det svårt att hitta nån större mängd information men fiskeristatistisk årsbok ger en del information liksom hembygdsböcker och hemsidor. Jag har för avsikt att skriva inlägg om de flesta och kommer att börja i Göteborgs skärgård och Bohuslän.

En del fiskhamnar har aldrig använts till landning av fisk i nån större utsträckning medan andra i huvudsak använts för det ändamålet. I nästan samtliga fall är de hamnar som fortfarande används i dåligt skick, för grunda eller har nåt annat problem. Det gäller även en del av de största hamnarna (det kan mätas på olika sätt, antal båtar, sammanlagt tonnage, landningar etc) som exempelvis Lysekil, Göteborgs fiskhamn, Kungshamn, Fiskebäck, Hönö-Klova, Rörö, Ellös, Simrishamn med flera.

På andra håll finns det hamnar som anlagts för andra ändamål men som idag används som fiskehamnar. Ett exempel är Norrsundets hamn. Jag kommer nog att skriva om dem också.

Med tanke på hur många hamnar det är kommer projektet att skriva om dem alla att ta lång tid och på grund av att det saknas information om många så kommer jag att skriva om en del av dem i klump på denna sajt. Däremot kommer samtliga fiskelägen och fiskehamnar att få en liten artikel på min fiskebåtssajt så småningom parallellt med att jags publicerar information om fiskebåtar där.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!