Samernas fiske är också yrkesfiske

Samerna anses utgöra ursprungsbefolkningen i Norrland. Den ursprungliga typen av samisk hushållning var så vitt forskningen känner till  jakt och fiske i kombination med hållande av några tama renar, som i huvudsak användes som drag- och lastdjur. Läs mer…