Räkfiskeförvaltning – fallet Danmark

I Danmark så omfattas i princip allt fiske av  individuella överförbara fiskerättigheter. Dessa är indelade i två olika grupper, en grupp som omfattar pelagiskt fiske och industrifiske (IOK) och en grupp som omfattar övrigt fiske (FKA). Dessutom finns det en särskild grupp Läs mer…