Östersjöfondens pristagare 2015

Jan Larsson från Gotland är Östersjöfondens huvudpristagare. Han är den drivande kraften bakom den allmännyttiga ideella organisationen Forum Östersjön och dess projekt Rädda Burgsviken. Lasse Wiklöf-priset går till Isabella Lövin för hennes arbete med att reformera EUs gemensamma fiskepolitik. Ålandspriset Läs mer…