Östersjöfondens pristagare 2015

Jan Larsson från Gotland är Östersjöfondens huvudpristagare. Han är den drivande kraften bakom den allmännyttiga ideella organisationen Forum Östersjön och dess projekt Rädda Burgsviken. Lasse Wiklöf-priset går till Isabella Lövin för hennes arbete med att reformera EUs gemensamma fiskepolitik. Ålandspriset går till den ekologiska jordbrukaren Mats Häggblom.

Östersjöpriset

Jan Larsson från Vamlingbo, Gotland, Sverige belönas med 20 000 euro för sitt arbete som drivande kraft för den allmännyttiga ideella organisationen Forum Östersjön och dess projekt Rädda Burgsviken. Han har samlat ett stort antal personer och organisationer, så som bönder, företagare, kola, strandföreningar, sportfiskare, vattenråd, regional förvaltning, för att ta sig an den miljökollaps som skett i Burgsviken, Gotlands största Östersjövik. Rädda Burgsviken-projekt har blivit en förebild såväl på Gotland som utanför och vi ser att projektet har stor potential att dupliceras runt om Östersjön och ge ringar på vattnet. Jan Larsson är den drivande kraften och eldsjälen i allt detta arbete, en person som genom uthållighet och ett diplomatiskt arbetssätt lyckas engagera många enskilda och organisationer i ett konstruktivt samarbete i det gotländska lokalsamhället.

Lasse Wiklöf-priset

F.d. EU-parlamentariker, biståndsminister Isabella Lövin, Sverige, tilldelas Lasse Wiklöf-priset på 10 000 euro för sitt arbete i Europaparlamentet för fiskbestånden i Östersjön. Hon var den drivande kraften i reformen av EUs gemensamma fiskepolitik, vilket möjliggör en förbättring för fisken i Östersjön. I Europaparlamentet var Isabella Lövin den gröna gruppens samordnare i fiskeutskottet, föredragande för reformen av den internationella dimensionen av fiskeripolitiken och skuggföredragande för den nya grundförordningen och marknadsförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken. Hennes framgång berodde på hennes uthållighet, resultatinriktade inställning och förmåga att bygga breda allianser.

Ålandspriset

Jordbrukaren Mats Häggblom från Germundö gård belönas med 3 000 euro för sitt långvariga och banbrytande arbete för ekologiskt jordbruk. Han har bland annat återintroducerat sädesslagen spelt och emmer på Åland, han har byggt en mottagningsstation för ekologiskt odlad spannmål, han har haft ett nära samarbete med Överängs Kvarn. Häggblom har också på eget initiativ anlagt en våtmark på sina ägor för att minska näringsbelastningen till havet. Han är en entreprenör ut i fingerspetsarna med många olika verksamheter kopplade till ekologiskt jordbruk.

Njord/Östersjöfonden

Om Östersjöfonden

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, i dagligt tal Östersjöfonden, grundades 1989 genom en privat donation på tre miljoner FIM. Initiativtagare och donator av grundmedlen var affärsmannen, numera kommerserådet, Anders Wiklöf.

Stiftelsens ändamål är att främja och stöda forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö.

Östersjöfondens ändamål förverkligas genom beviljande av stipendier, pris och understöd inom områdena för vetenskaplig forskning och teknologi eller för publiceringsverksamhet, åtgärder, initativ eller annan verksamhet som främjar skyddet av Östersjöns miljö.

Östersjöfonden, som är en obunden organisation, arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav. En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 85 miljoner människor. Stiftelsens verksamhet övervakas av en delegation som för närvarande består av sjutton ledamöter med en mandatperiod på tre år.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!