Junohus

I en fabrik i Uddevalla som var uppförd av Junohus AB för att bygga monteringsfärdiga hus så byggdes under andra världskriget totalt sju eller åtta båtar och pråmar, varav 5 träbåtar av fiskebåtstyp är kända, för tyska ockupationsmyndigheter i Norge. Fabriken Läs mer…