Ingen svensk båt fiskar taggmakrill

Taggmakrill är en fisk som heter hästmakrill på de flesta språk. Den finns i hela Nordatlanten, men rikligare söderut. Huvuddelen av det fiske som sker i Nordsjön sker i centrala Nordsjön, men i år har en hel del tagits upp av Läs mer…