Krångliga regler hindrar odling till havs

Odla egen havssallat eller blåmusslor? På Tjärnö marina laboratorium har man drivit ett pilotprojekt med en havskolonilott. En slutsats är att reglerna i dagsläget är för krångliga för den som vill bedriva småskalig havsodling. Läs mer…