Antalet fiskare i Norge minskar

I alla de tre skandinaviska länderna, Norge, Sverige och Danmark minskar antalet fiskare och antalet fiskebåtar. I Sverige finns idag under 1 600 registrerade yrkesfiskare.  År 2000 fanns det 2 300 stycken.  I Norge finns förstås betydligt fler. 10 000 Läs mer…