Antalet fiskare i Norge minskar

I alla de tre skandinaviska länderna, Norge, Sverige och Danmark minskar antalet fiskare och antalet fiskebåtar. I Sverige finns idag under 1 600 registrerade yrkesfiskare.  År 2000 fanns det 2 300 stycken.  I Norge finns förstås betydligt fler. 10 000 fler. Närmare 11 600 i slutet av år 2013. Vilket är en minskning jämfört med ett år tidigare:

Antall fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 9 825 i 2012 til 9 521 fiskere i 2013 (-3 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 2 223 i 2012 til 2 056 fiskere i 2013 (-8 prosent).

Antalet fiskebåtar har också minskat i Norge:

Antall fiskefartøy er redusert fra 6 211 i 2012 til 6 133 i 2013. Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter øker, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene er noe redusert.

Fiske

I alla tre länderna är fiskare också ett yrke med hög medelålder på yrkesutövarna, i Norge 45,8 år för de som har fiske som huvudsysselsättning och 65,3 år för de som har det som bisyssla. I Sverige var 61% av de registrerade yrkesfiskarna år 2012 över 50 år gamla. Minskningen i antalet yrkesfiskare har varit mycket kraftig sen 1995:

År 2012 fanns det 1 380 licensierade yrkesfiskare (saltvatten) i Sverige. 61 procent av dem var över 50 år.

Under perioden 1995-2012 har det totala antalet yrkesfiskare i Sverige minskat med 47 procent. Störst är minskningen bland de yngre fiskarna; 65 procent har slutat fiska sedan 1995. Andelen yrkesfiskare över 50 år har samtidigt ökat med 21 procentenheter. Detta betyder att återväxten inom yrket försvagas. Jämfört med år 2011 har fiskarkåren minskat i västra Sverige, Blekinge, Norrbotten och på Gotland. I övriga kustlän är antalet fiskare oförändrat eller större.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!