Klimatförändringarna slår hårt mot fiskenäringen

Igår publicerade FN:s klimatpanel IPCC den första rapporten i sitt slag om hur klimatförändringarna påverkar haven. Rapporten The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate visar att uppvärmningen inte bara utgör ett hot mot de arter som lever i haven Läs mer…

Klimatet, Östersjön, Kattegatt och Skagerak

Boken Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin ger ett betydelsefullt bidrag till förståelsen av klimatets förändringar. Boken fångar de viktigaste förändringarna av det regionala klimatet i Kattegatt- Östersjöområdet, ett område som berör 90 miljoner människor. 141 Läs mer…