Klimatförändringarna slår hårt mot fiskenäringen

Igår publicerade FN:s klimatpanel IPCC den första rapporten i sitt slag om hur klimatförändringarna påverkar haven. Rapporten The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate visar att uppvärmningen inte bara utgör ett hot mot de arter som lever i haven – utan även mot samhällen, ekonomier, industrier och människor som är beroende av fisket.

­– Rapporten visar att klimatförändringarna har djupgående effekter på livet under havsytan och att det är bråttom att agera. Världens regeringar – inklusive Sveriges – måste nu sätta press på alla aktörer att sköta havets resurser på ett sätt som är långsiktigt hållbart, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, som är framtagen av FN:s klimatpanel, är den första rapporten som på djupet studerat hur klimatförändringarna påverkar världens hav. Den visar bland annat att uppvärmningen av haven redan i dag fått stora konsekvenser för de människor och samhällen som lever av fisket.

När vissa arter förflyttat sig hundratals kilometer i jakt på kallare vatten har fördelningen i bestånden förändrats, vilket bland annat synts i det viktiga makrillbeståndet i Nordostatlanten. Detta fiske förlorade sin MSC-certifiering tidigare i år, efter att kuststaterna inte kunnat enas om en hållbar förvaltning. Ett annat exempel är Nordsjötorsken, där MSC-certifikaten drogs tillbaka så sent som i igår. Orsaken är att allt färre torskar når vuxen ålder, vilket bland annat tros bero på klimatförändringarna.

– Ett hållbart fiske ökar förmågan för fiskbestånden att anpassa sig till ett förändrat klimat. FN-rapporten visar hur viktigt det är att snabbt ställa om till ett hållbart fiske – innan det är för sent. Om vi inte agerar nu kan både människors och hela arters överlevnad vara hotade, säger Linnéa Engström.

MSC är en världsomspännande ideell organisation som genom miljömärkning vill göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder. MSC-certifieringen bygger på standarder som utformats i samråd med oberoende experter, forskare, industrin och miljöorganisationer. MSC:s certifierade fisken står för 15 procent av de globala fångsterna av fisk och skaldjur.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!