Stenrev bra för torsken

I Danmark har det under 100 år tagits bort stenrev och stenar från havsbotten. De har främst använts till att bygga pirar och hamnar. De har dessutom ökat de områden på vilka fiske med snurrevad och bottentråls kunnat bedrivas. Borttagandet Läs mer…