Norge öppnar för överförbara fiskerättigheter

I Norge finns det i praktiken en slags överförbara fiskerättigheter (kvoter). Det är bara det att det samtidigt ofta kräver försäljning av en båt: Båteiere har helt siden fiskeriene ble lukket omsatt kvoter, men har vært nødt til å gjøre det Läs mer…

Ökad avreglering inom det norska fisket på gång

Regleringarna i det norska fisket är idag, när det ses utifrån, ganska komplicerade. I praktiken finns det överförbara kvoter, med det finns maxtak i form av så kallade basiskvoter för hur stora kvoter en enskild båt får ha. Lika lite Läs mer…

Nödvändigt med ITQ inom torskfisket?

I Sverige används individuella överförbara kvoter (ITQ) inom det pelagiska fisket sen 2009. I Danmark och Island används ITQ för i stort sett allt fiske.  Införandet av ITQ i det pelagiska fisket i Sverige innebar en halvering av fiskeflottan antalsmässigt, Läs mer…