Torkan har varit mycket bra för havet

Den långvariga torkan med i stort sett ingen nederbörd har haft mycket positiva effekter för havet på den svenska Västkusten. Genom mycket lägre utsläpp av gödningsämnen och partiklar har havsvattnet blivit klarare: Siktdjupet har varit upp till 15 meter i Läs mer…