Torkan har varit mycket bra för havet

Den långvariga torkan med i stort sett ingen nederbörd har haft mycket positiva effekter för havet på den svenska Västkusten. Genom mycket lägre utsläpp av gödningsämnen och partiklar har havsvattnet blivit klarare:

Siktdjupet har varit upp till 15 meter i sommar enligt de mätningar som gjorts på Tjärnö marinbiologiska station. Så klart vatten är det inte ofta och det innebär att vissa växter och djur i havet haft bättre förutsättningar i sommar.

–Normalt kommer det ut mycket näringsämnen, kväve och fosfor så havet har fått mycket mindre gödning än vad vi brukar få, säger Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs Universitet.

Mindre utsläpp av gödningsämnen har lett till att det inte varit så mycket alger i havet detta år och inga algblomningar. Detta har bland annat gynnat ålgräset som är viktigt för många fiskarters överlevnad. Mer ljus ner till bottnarna genom att vattnet varit klarare är också något som gynnat ålgräset.

I Östersjön gäller andra förhållanden och där har torkan inte betytt så mycket. Algerna som blommar där behöver inte tillförsel av kväve till vattnet då de kan ta upp kväve direkt från luften.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!