Rogne

Rogne AS är ett fiskeriföretag som ägs av familjen Rogne. Företaget äger idag M 4HØ Rogne på 1 481 ton. Det är en snörpvadsbåt för pelagiskt fiske. Pelagiskt fiske innebär fiske efter sill, makrill, kolmule etc. En ny båt har Läs mer…