Bläckfiskar – kan fiskas och ätas mer

Bläckfiskar av olika arter fås ofta som bifångst vid svenskt trålfiske efter fisk, räka och kräfta. Det finns lite över 20 arter i svenska vatten, de flesta enbart i Nordsjön och Skagerak men några också i Kattegatt. Vissa arter är Läs mer…