För en kraftfull landsbygdspolitik!

En del av polariseringen i dagens Sverige handlar om de upplevda skillnaderna mellan stad och landsbygd. Under många år har storstäder och industricentra prioriterats och glesbygd med mindre orter har utarmats eller negligerats. Läs mer…

Skagen är nästan som en del av Sverige

I Skagens hamn finns en hel del bunkringstjänster och bunkringsfirmor av olika slag. På redden utanför Skagen ligger alltid en mängd fartyg, många av dem väntar på att få komma in till Göteborgs hamn, den största hamnen i Norden, den största Läs mer…