Peter Olsson drömmer om fler fiskare

Peter Olsson är ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO). Precis som många andra önskar han att den svenska fiskeflottan skulle kunna öka i antal båtar och bli större. Att det är tid för det och att det finns så gott Läs mer…