Islands TFC-system är ett av de mest omfattande

Islands fiskeriförvaltning genom överförbara fiskerättigheter drevs fram av kollapsen för vissa fiskebestånd och överfiske. Det infördes gradvis med start 1975 och slutligen utformades ett sammanhålet system som omfattade allt fiske år 1990. Läs mer…