Generellt trålförbud skulle ödelägga småskaligt fiske

Regeringen har tillsatt en utredning om förbud mot bottentrålning. Bra för havsmiljön, men ett sådant förbud riskerar att ödelägga större delen av det småskaliga fisket i Sverige. Läs mer…