Generellt trålförbud skulle ödelägga småskaligt fiske

Regeringen har tillsatt en utredning om förbud mot bottentrålning. Bra för havsmiljön, men ett sådant förbud riskerar att ödelägga större delen av det småskaliga fisket i Sverige.

Utredningen ska utreda om hur ett generellt förbud mot bottentrålning skulle kunna se ut i framtiden. Beslutet om utredningen är en rest från januariöverenskommelsen och har legat på bordet ett längre tag. Inte minst den nyligen uppmärksammade problematiken kring bifångster har gjort att utredningen nu snabbas på.

Forskarna på SLU Aqua i Lysekil menar dock att bifångst av fridlyst broskfisk (exempelvis pigghaj) sorteras ut i hög grad av rist i trålen och de rekommenderar därför att fisket använder rist i större grad än vad som görs idag. Men användning av rist spelar ingen roll om båtarna har en stängd tunnel med fångstpåse för fisk och det har räktrålare i allmänhet om de fiskar utanför trålgränsen. Kräftrålare fiskar idag med trål utan rist utanför trålgränsen.

Bottentrålning

Företrädare för yrkesfiskarna menar dock att det bilden av bottentrålning som skadlig för botten är direkt felaktig.

– Det är en total missuppfattning, vi fiskar på samma bottnar sen 200 år tillbaka. Det är produktiva bottnar. Hade vi förstört dem hade vi inte kunnat fiska där. Detta säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO).

Peter Ronelöv Olsson överdriver dock något. Trålning i svenska vatten har förekommit i cirka 120 år. Inte längre. Det slog dock igenom på bred front först efter andra världskriget. Det var också vid denna tid flyttrålen uppfanns. Som inte orsakar några skador på bottnarna. Dessutom har bottentrålning en påverkan på bottnarna. Den biologiska mångfalden minskar och vissa arter försvinner. Andra arter ökar dock i förekomst och gynnas av bottentrålning. Exempelvis räka och kräfta.

Ett första förslag från utredningen ska presenteras under hösten i år, hela utredningen ska vara färdig under nästa år. Ett generellt trålningsförbud i skyddade områden skulle kunna innebära dödsstöten för det lokala småskaliga räk- och kräftfisket menar SFPO.

– Är det något som är skyddsvärt ska vi inte fiska där, men ett generellt förbud är inte bra, säger Peter Ronelöv Olsson.

Läs mer:

Delar av texten hämtad från havet.nu

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!