Svårt att räkna på fiskets värden

Rapporten ”Värden i svenskt yrkesfiske” skissar på vad värdet av svenskt fiske egentligen är. Det handlar om direkt värde i producentledet, mervärde i konsumentled och bearbetningsled, värden för turism och annat som är en konsekvens av fisket med mera. En Läs mer…