Lönsamhet i det danska räkfisket

Skrev häromdan om lönsamheten i det svenska räkfisket. Ett fiske med stor överetablering och överkapacitet. Fler än 60 båtar har tillstånd att fiska räkor i Sverige. På en kvot som är hälften av den danska. I Danmark finns ett tiotal Läs mer…

Kutterfisch

Kutterfisch är ett tyskt fiskeriföretag som bedriver fiske och köper upp fisk från oberoende fiskeriföretag. Verksamheten har två delar, Kutterfisch Zentrale Gmbh i Cuxhaven och Kutter und Küstenfisch Rügen Gmbh i Sassnitz. Företaget ägnar sig åt pelagiskt fiske efter sill Läs mer…