Fiskeri AB Ganthi – ett Ahlströmbolag

1932 lät Tor Ahlström bygga fiskebåten Ganthi tillsammans med några av sönerna. Tor dog 1933  och sönerna Olof Ahlström, Nils Ahlström, Henry Ahlström, Dan Ahlström och Bror Ahlström kom därefter att driva fisketraditionen vidare. Den äldste sonen Olof var 19 år när fadern dog och tog då över och drev fiskebåten vidare. Flera fiskebåtar passerade genom bolaget under åren, 1956 byggdes GG 205 Ganthi (III), och 1977 såldes Ganthi (IV) till Karl Gustav Claesson som börjat arbeta på Ganthi (III) efter att han gift sig med Tor Ahlströms dotter Ingegerd Ahlström. Ganthi (IV) döptes efter några år om till Ginneton.

1977 tog familjen Ahlström i drift en ny GG 205 Ganthi (V). 1987 ersattes den av Ganthi (VI) och såldes till familjen Claesson (troligen) för att bli GG 202 Nimber som sin tur såldes till Rörö år 2008 och blev GG 144 Themis. Ganthi (VI) kom tillbaka till Sverige 2008 som GG 446 Stella Nova och hemmahörande på Fotö. 1989 bildade Ove Ahlström aktiebolaget Fiskeri AB Ganthi som blev ägare till fiskebåten GG 205 Ganthi och GG 309 Aldo.

1998 leverades Ganthi (VII), som var en systerbåt till GG 203 Ginneton (III), den nuvarande Ginneton-båten som ägs av familjen Claessons företag Fiskeri AB Ginneton. Dessa båtar var och är kombinerade snörpvadsbåtar och trålare. Ganthi (VII) såldes 2007 och ersattes med en ny båt som köptes som fick namnet Ganthi (VIII) och samma nummer, GG 205. Andelar i denna båt såldes år 2009 till familjen Johansson på Rörö (40/100) och behöll då numret och bär för närvarande namnet Ganthi 8.

År 2007 såldes också GG 309 Aldo och registrerades på Cook Islands, men är av allt att döma fortfarande ägd av Ove Ahlström med familj. Fiskerättigheterna (enligt ITQ-systemet) i Sverige såldes för 60 miljoner. Båten fortsätter att fiska utanför det ockuperade Västsaharas kust. Ett fiske som inte anses vara helt rumsrent och där fisken kanske inte används på bästa möjliga sätt. Både Aldo och Ganthi fiskade också utanför Västsahara redan innan de såldes. För fisket under 2007 och 2008 har Ove Ahsltröm åtalats i Sverige.

År 2007 fanns ett bolag som hette Fiskeri AB Aldo (idag Tor Rederi AB och ägt av en kusin till Ove Ahlström, Sture Robert Ahlström och dennes familj) och man kan förmoda att det ägdes av Ove Ahlström med familj och också med stor sannolikhet var ägaren till GG 309 Aldo. Detta bolag köpte år 2007 fiskebåten GG 920 Stella Polaris (registrerad på Fotö) från Stella Nova Fiskeri AB på Öckerö.

2008 eller 2009 så köpte Fiskeri AB Ganthi en mindre båt, en häcktrålare från Norge vid namn Celita som numera också bär namnet Ganthi, närmare bestämt GG 208 Ganthi av Fiskebäck.

La Jon Rederi AB är sen 2006 ett dotterbolag till Fiskeri AB Ganthi.

(Thor) Birger Ahlström, som troligen är Ove Ahlströms bror äger förmodligen rederiet Vestfjord Shipping AB och är verksam i ett par andra sjöfartsanknutna företag. Birger Ahlström var innan 2007 också delägare i Ganthi. Dessa två bröder är så vitt jag förstår kusiner till den mer kände fiskaren Tore Ahlström som är delägare i Torönland HB. Tore Ahlström och ovan nämnde Sture Robert Ahlström är med all sannolikhet bröder då den senare också är delägare i Torönland HB.

Båtar som familjen Ove Ahlström äger helt eller delvis när detta skrivs, själva eller via bolag, är:
GG 205 Ganthi 8
GG 208 Ganthi av Fiskebäck
Aldo (Cook Islands)

Andra källor:
En mängd rapporter från Länsstyrelsen i Västra Götaland
Skeppsregistret
Isabella Lövin, Tyst hav, 2007

Intressant?
Läs mer: LOKE, Jens Holm, Selskabsadvokaterne,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ursprungligen publicerat på Svensson-bloggen 2010.

Gilla Anders Svensson på Patreon!

Ett Svar på “Fiskeri AB Ganthi – ett Ahlströmbolag”

Kommentarer är stängda.