Ö-varvet

Ö-varvet på Öckerö är idag det största fiskebåtsvavet i Sverige. Med 70-talet anställda i själva varvsföretaget Ö-varvet AB och totalt 170 anställda i hela företagsgruppen vars moderbolag heter Öckeröborgen AB. Ägare till företaget är familjen Backman och i styrelsen i koncernens moderbolag sitter Johan Wilkens, Örjan Backman, Rune Peder Backman och Jonas Backman.

Ö-varvet

Ö-varvet

Förutom Ö-varvet AB ingår även Maringruppen Karlskrona AB inklusive Hasslö Varv AB samt ett antal återförsäljare i Power House Holding AB i koncernen.

Ö-varvet AB har en lång historia:

Varvet startades 1916, som reparationsvarv för fiskebåtar, av Ernst Backman – född på Kornö utanför Lysekil. År 1945 tog sönerna Gösta och Hugo Backman över verksamheten och företaget sysselsatte då mellan 5 och 10 personer. Huvudnäringen var fisket.

Nästa generation Backmans var Rune som son till Gösta Backman tog över verksamheten 1966 och företaget utvecklades med en ny slip, nya lokaler och bryggor. Fjärde generationen Backmans; Peder, Örjan och Jonas, tog över företaget 1990 och leder företaget än idag. Bolaget sysselsatte då 17 personer. Kundunderlaget utgjordes av Fiskeflottan, Marinen samt mindre kusttonnage .

Åren 1991-2001

Åren 1991-1996 moderniserades anläggningen på Öckerö med nya kontor och verkstadsbyggnader. 1997-98 byggdes anläggningen på Hönö för att underlätta produktionen på Öckerö samt höja kvaliteten på arbetet ytterligare. Under åren 2000-2001 har hamnen på Öckerö fördjupats till 6.5 meter samt en ny slip anlagts för fartyg upp till 900 ton. Kajer har byggts runt varvet samt planering för kommande nyetableringar av kajområden har projekterats.

Förutom varvsverksamhet finns också en verkstad på Hönö, sysslar med försäljning av trål- och fiskevinschar och säljer nautisk utrustning av olika slag. Företaget är i stor utsträckning ett underhålls- och reparationsvarv. De flesta större svenska fiskebåtar på Västkusten tycks besöka varvet med jämna mellanrum. Hasslö Varv  som startades 1927 och länge ägdes av familjen Olsson med ett 20-tal anställda har en liknande position på syd- och östkusten även om marinen, kustbevakning och  sjöfarstverket är de största kunderna.

Ö-varvet har dock byggt ett antal fiskebåtar såväl som militära fartyg. Några av de båtar varvet byggt är:

Clupea – Öckerö 1991
GG 181 Västerland, Hönö, 1997, senare Mimer, finns idag i Tyskland.
GG 237 Marika, Hönö, 1998 , idag SIN 37 Linzy, Simrishamn
GG 787 Skandia, Öckerö, 1998., idag GG 370 Mercy, Hönö
GG 981 Ocean, Fotö,1998, idag GG 580 Marina, Hönö
GG 73 Ingun, Fotö, 1998
GG 392 Strannefjord, Öckerö, 2000, idag VG 392 Strannefjord, Träslövsläge
GG 781 Sandefjord, Fotö, 2000
GG 32 Danavik, Öckerö, 2001, idag GG 32 Tristan, Rörö
GG 70 Marie, Rörö, 2005
GG 29 Tristan, Rörö, 2005, idag ??
GG 181 Västerland, Hönö, 2010

Clipperton, GG 764 Astrid och NC 315 Victoria

Gamla Clipperton, GG 764 Astrid och NC 315 Victoria på Ö-varvet. 2012. Foto: Lennart Ramsvik

Intressant?
Mer: ST,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!