Smögens Fiskauktion MSC-certifierad

Smögens Fiskauktion är nu MSC (Marine stewardship council) certifierade i enlighet med spårbarhetsstandarden Chain of Custody (COC). MSC:s spårbarhetsstandard för fisk och skaldjur. COC garanterar att MSC-märket endast används på fisk och skaldjur från MSC-certifierade hållbara fisken. Det innebär att konsumenter och inköpare som köper fisk och skaldjur kan vara säkra på att de produkter de köper kan spåras tillbaka till ett fiske som uppfyller MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske. Idag finns ännu inget MSC-certifierat fiske av räka i Skagerak och Nordsjön.

”Hållbarhet, kvalitet, väl förvaltade bestånd och spårbarhet har alltid varit högprioriterat i svenskt fiske och nu märks en ökad medvetenhet för miljömärkta produkter bland kunder och konsumenter”, säger Joakim Jansson vd Smögens Fiskauktion. ”Smögens Fiskauktion har därför valt att nu certifiera sin verksamhet mot MSC:s miljöstandard (Chain of Custody)”, fortsätter han.

Genom att Smögens Fiskauktion numera är MSC-certifierade, så är en länk i spårbarhetskedjan klar, dock krävs att samtliga länkar i kedjan; fisket, fiskgrossister, detaljister också genomför certifiering av sina verksamheter, för att certifieringen skall få genomslag till konsument.

Yrkesfisket av Nordhavsräkor (Smögenräkor) påbörjade november 2013 en granskning mot MSC:s miljöstandard. Granskningen är en lång och noggrann process, där underlag och information om bestånd, miljö och förvaltning tas fram av oberoende experter. Denna granskning inklusive certifiering uppskattas vara klar i början av år 2015.

Smögens Fiskauktion har också som målsättning att stödja utveckling och forskning för en ansvarsfull förvaltning av fisket genom att t ex delta i projekt för framtagning av selektiva fiskeredskap via Fiskareföreningen Norden, Smögen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!