LL 237 Avena filmade späckhuggare vid Sörgrunn

Späckhuggare har återigen siktats på svenskt vatten. Varje år kommer rapporter om den späckhuggarflock som uppehåller sig i Skagerak utanför den svenska kusten och söder om Norge hel året. Den åttonde april kunde besättningen på fiskebåten Avena (LL237) sikta en Läs mer…

Svenskt småskaligt snörpvadsfiske

För den som kan lite grann om svenskt yrkesfiske så förknippas snörpvadsfiske främst med ett par större fiskebåtar från Rörö. Numera är det bara en av dessa som finns kvar, GG 764 Astrid. GG 764 Astrid fiskar i först hand Läs mer…

Ny hummerart i Sverige – amerikansk hummer

Ett antal gånger har amerikansk hummer fångats vid Smögen och i Gullmarsfjorden. Sannolikt finns det många fler amerikanska humrar i vattnet än vad fångsterna ger vid handen. Det mnar i alla fall forskare på området. De sex humrar som fångats hittills är Läs mer…