Rika danska tobisfiskare klagar

Henning Kjeldsen som äger Gitte Henning A/s är en av de största tobisfiskarna i Danmark. Han vill kunna fiska mer än de tilldelade kvoterna i förvaltningsområde 1 (Nordsjön är indelad i ett antal olika förvaltningsområden när det gäller tobis). Får vi inte fiska mer är det inte bra för lönsamheten i danskt fiskeri menar han. Hans företag, Gitte Henning A/S hade vid utgången av 2013 (det sista offentliggjorda bokslutet är från 2013) tillgångar på 1, 2 miljarder danska kronor (DKK). Vinsten 2013 var 37 miljoner. 2012 var den 58 miljoner.

Det går ingen som helst nöd på Henning Kjeldsen och hans företag även om de måste hålla sig till de tilldelade kvoterna när det gäller tobis. Det är likadant för alla de stora tobisfiskarna inklusive en annan som klagar högljutt, Gullak Madsen som är delägare i Ruth. Bara resultat för företag som inte är partrederier finns att tillgå så för Tindskard (Beinur), P/R Asbjørn och P/R HG 333 Isafold finns inga siffror, men de är sannolikt jämförbara med Gitte Henning, Ruth och Astrid. För Knak och Hametner finns heller inga siffror, men de är säkert jämförbara med Cattleya och Gifico samt andra lite mindre företag.

Stora danska fiskeriföretag, tillgångar 20131231, vinst 2013 (miljoner DKK)

Gitte Henning A/S, 1 198, 37
Rederiet Ruth A/S, 936, 26
Astrid Fiskeri A/S, 691, 87 (ägt av svenska Astrid Fiske AB)
Cattleya A/S, 327, 42
Themis Fiskeri A/S, 217, 13 (ägt av svenska Themis Fiskeri AB)
Gifico ApS, 123, 4 (ägt av svenska Fiskeri AB Ginneton)
Jette Kristine E 727 ApS, 112, 5
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 111, 2 (ägt av svenska Stella Nova Fiskeri AB)
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 60, 4 (2014)
Brdr. Langer A/S, 52, 3 (2014)

Tabellen omfattar inte alla fiskeriföretag som fiskar tobis. Bara de som fiskade tobis 2013 elerl i vissa fall 2014 och de som redovisar uppgifter öppet.

Det finns inte ett enda fiskeriföretag som sysslar med tobisfiske som går dåligt. Att de då inte får fiska så mycket som de skulle vilja är inget problem. Henning Kjeldsen och Gullak Madsen framstår enbart som oerhört giriga med ett mycket litet hänsynstagande till naturen.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!