Bristol Bay – BBEDC

Bristol Bay Economic Development Corp (BBEDC) är en av de fonder, så kallade Community Development Funds som kontrolleras av Alaska ursprungsbefolkning. Bakgrunden till fondernas uppkomst är att ursprungsbefolkningen i Alaska krävde att de skulle få del av fisket och vinsterna från fisket i farvattnen runt Alaska. Genom olika beslut i början av 1990-talet fick ursprungsbefolkningen del i fisket:

The Community Development Quota (CDQ) program was developed by the North Pacific Fishery Management Council in 1991 and went into effect in December, 1992. At that time, only two communities in western Alaska (Unalaska and Akutan) had any meaningful participation in the Bering Sea/Aleutian Islands groundfish and crab fisheries.

The intent of the program was – and remains – to provide economically disadvantaged communities in western Alaska with the opportunity to generate capital.

BBEDC beskriver sin egen verksamhet så här:

Since the Western Alaska Community Development Quota (CDQ) program began in 1992, the Bristol Bay Economic Development Corporation has positioned itself to be an organization capable of providing meaningful benefits to its 17 member communities.

BBEDC is proud of the continuity of its board membership and the unwavering commitment to the long-term goal of enhancing the regional economy through revenues earned from investments in the Bering Sea ground fishing industry and royalty payments from CDQ quota. As a fiscally conservative organization and a prudent investor, BBEDC has been able to fund an increasing number of fishery-related programs for the approximately 6,000 people who reside year-round in the BBEDC region.

BBEDC är i likhet med Coastal Villages en av de mer kapitalstarka regionala fonderna och de äger andelar i en mängd fiskebåtar och företag. Varje fiskebåt är ett eget företag och BBEDC äger rmellan 40 och 50% i följande krabbfiskebåtar: Alaskan Mariner, Aleutian Mariner, Arctic Mariner, Bristol Mariner, Cascade Mariner, Nordic Mariner, Northern Mariner, Pacific Mariner och Western Mariner. Företaget äger också egna licenser och fiskerättigheter för olika sorters krabba.

Inom pollockfisket har BBEDC 50% i företaget Dona Marita Fisheries LLC som har fiskebåtarna Arctic Wind (356), Bering Defender (993), Defender (1 412) och Morning Star, 30% i Arctic Fjord Inc (fiskebåten Arctic Fjord) och 30% i Neahkanhie LLC med en båt med samma namn. BBEDC är en av de största innehavarna av fiskerättigheter på krabba och har uppnått maximala 5% inom flera segment i krabbfisket.

För backefiske på stillahavstorsk, hälleflundra och sablefish (svart torsk) har BBEDC 50% i Alaskan Leader, en större båt som handhas av tre olika företag med fiskebåtens namn och olika ord därefter.  Samma andelar har BBEDC i företagen Aleutian Leader LLC, Bering Leader, Bristol Leader, Kodiak Leader och Northern Leader. Dessutom har de fiskerättigheter och licenser för torsk, hälleflundra och sablefish.

Till slut äger BBEDC också 50% av ett stort fiskberednings- och fiskhandelsföretag, Ocean Beauty Seafoods, ett av världen 100 största företag i branschen, och har dotterbolaget Bristol Bay Ice LLC.

Den andra delägaren i fiskebåtarna Alaskan Leader (860 bruttoton), Bering Leader (845), Bristol Leader (979) och Northern Leader (1 800) (Alaskan Leader Fisheries) är Alaskan Leader Group, som består av skeppare och fiskare ombord på de aktuella båtarna. Produkterna från detta fiske  säljs under varumärket Alaskan Leader Seafoods.

Delägare i Dona Marita Fisheries vid sidan av BBEDC är ett företag vid namn Global Seas som är hemmahörande i Seattle, Washington, USA.  Global Seas LLC grundades 2001.

Bering Leader

Bering Leader

Andra delägare i Arctic Fjord Inc är Arctic Storm Inc (Arctic Storm Management Group LLC), och sannolikt också koreanska Sajo Oyang och Profish International. Arctic Fjord är en trålare på 3 143 bruttoton.

I styrelsen för BBEDC sitter en representant för alla byar och samhällen som ingår i organisationen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!

Ett Svar på “Bristol Bay – BBEDC”

Kommentarer är stängda.