ICES rekommenderar minskad skarpsillskvot i Östersjön

Under en lång rad år har ICES (Internationella Havsforskningsrådet) rekommenderat minskad TAC (totalt tillåten fångst) av skarpsill (brisling) i Östersjön. Faktiskt beslutad TAC har hela tiden legat en bit över eller en bra bit över rekommendationerna med undantag av enskilda, men har minska lika länge som ICES råd om kvoten har inneburit minskad kvot.

Även inför 2016 föreslår ICES minskad TAC för skarpsill i Östersjön. Detta med bakgrund i att skarpsill fiskas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart enligt MSY-målen (MSY=maximalt hållbart uttag) även om mängden skarpsill ligger ovanför MSY-målen för ett hållbart bestånd.

Det har dock visat sig att historiskt har lekbiomassan för skarpsill underskattats och fiskeridödligheten överskattats. Något som gjort att ICES råd sannolikt varit för låga många gånger. Skarpsill samvarierar med torsken och forskarn har svårt att bedöma hur mycket skarpsill som torsken äter vilket kanske är en viktig orsak till att bedömningarna regelmässigt tyck ha blivit något fel.

Skarpsill

Skarpsillsfisket i Östersjön domineras av svenska fiskare, speciellt om hänsyn också tas till att en mycket stor del av den danska kvoten också tas av svenska fiskare, då i allmänhet med danskflaggade båtar. TAC för och förvaltning av skarpsill i Östersjön är därmed en viktig fråga för svenskt fiske i likhet med kvoterna för sill och torsk i Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!