Tindskard – Beinur

Virgar Tindskard är ytterligare en av de färingar som flyttat till Danmark och där skapat ett större fiskeriföretag eller kanske vi ska prata om koncern i detta fall. De övriga färingarna är familjen Magnusen med HG 265 Asbjørn och Gullak Madsen med HG 264 Ruth.

Virgar Tindskard är delägare i PR Beinur som äger HG 62 Beinur på 1 424 bt. De övriga delägarna är Runi Virgarson Tindskard, Elin Vigarsdottir Tindskard, Fridalvur Virgarsson Tindskard och Gunnar Nolsø. Virgar TIndskard äger också Tn Hirtshals ApS och Expo Hirtshals ApS. Tn Hirtshals ApS äger en liten kvotägarbåt, HG 63 Brestur på 9 bt.

Pelagiska fiskerättigheter (IOK), art och område, andel

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), 8,6%
Sill i Nordsjön, 7,7%
Sill i Skagerak/Kattegatt,  7,2%
Makrill, 9,6%,
Brisling (skarpsill) Skagerak och Kattegatt, 5,4%
Brisling (skarpsill) i Nordsjön 9,3%
Tobis, 10,0%,
Sperling (vitlinglyra), 11,2%,
Blåvitling, 8,8%
Blåvitling färöisk zon, 5,2%
Havgalt (trynfisk), 11,8%,
Brisling (skarpsill) i Östersjön, 7,3%

Beinur (PR Beinur) och Brestur (Tn Hirtshals ApS) har inga större FKA-andelar, dvs i praktiken inget demersalt fiske (konsumtionsfiske, konsumfiske). Tn Hirtshlas ApS hade ett bruttoresultat på 8 miljoner DKK år 2014 och bokförda tillgångar på 70 miljoner. För PR Beinur finns inga siffror då sådant inte finns tillgängligt för partrederier.

HG 62 Beinur

HG 62 Beinur

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!