Our Fish och deras osanna rapport om östersjötorsk

Our Fish är en miljöorganisation som allt oftare nämns av svenska miljöorganisationer och fiskerifientliga forskare. Detta trots att det mesta som kommer från organisationen saknar verklighetsanknytning och är i allmänhet lösa påståenden utan belägg, osanningar och lögner. Jag har tidigare visat hur de ljuger om kvoterna (TAC) i Nordsjön.

De hittar också på om torsken i Östersjön. Utan några som helst bevis påstår de att utkasten av torsk under minimimåttet i Östersjön är omfattande. De påstår också, även detta helt utan bevis, att det är trålfisket som står för dessa mycket omfattande utkast. Det handlar om obevisade påståenden som dessutom kan vara lögner. För vi vet inget om hur stora utkasten i torskfisket är. Inte heller Our Fish vet det. Att i det läget producera något som de kallar rapport men som bara är en partsinlaga med tyckanden är ohederligt. Mer än ohederligt.

De forskare som på sajter som Rädda Östersjötorsken använder den så kallade rapporten från Our Fish som om den vore en vetenskaplig rapport är än mer ohederliga.

Sanningen är att det är troligt att antalet torskar under minimimåttet som fångas sannolikt är fler än vad som landas och att det finns olagliga utkast. Med mycket stor sannolikhet står trålfisket för huvuddelen av utkasten. Men ingen vet om det är så. Eller hur mycket det handlar om. Därför kan vi inte hävda att det finns bevis för att det är så eller ange hur mycket som kastas ut olagligt. Ändå gör Our Fish det. De sprider falska uppgifter, obekräftade uppgifter som lika gärna kan vara lögner som sanningar. Att använda sånt som underlag för verkliga förslag och beslut är helt orimligt och oacceptabelt.

Det finns relativt enkla metoder som kan lösa problemet med oönskade bifångster i torsktrålar. Det är bara att ta bort detaljstyrningen av trålutformningen som idag gäller för torskfiske i Östersjön och istället införa regler som liknar de som finns i Västerhavet för räk- och kräftfiske. Exempelvis att införa krav på rist eller på nån annan from av anordning i torsktrålarna som sorterar bort liten fisk men inte detaljstyra i övrigt på det sätt som görs idag.

Men osanningarna från Our Fish handlar inte bara om utkasten. De påstår också att det pågår överfiske i Östersjön. Ett helt osant och lögnaktigt påstående. I Östersjön fiskas inte ens den beslutade torskkvoten upp utan i allmänhet bara hälften vilket betyder att det fiskas mindre än vad den vetenskapliga rådgivningen om ett hållbart fiske rekommenderat. Så har det varit i många år. Nåt överfiske i Östersjön finns helt enkelt inte. Our Fish ljuger helt enkelt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!