EU-valet, fiskeripolitik och kristdemokraterna

Inlägg nr 7 av 9 i serien EU-valet och fisket

Inlägg nr 7 av 9 i serien EU-valet och fisketKristdemokraterna (KD) är ett av få svenska partier som har en utmejslad och formulerad fiskeripolitik. Kanske inte så konstigt med tanke på deras starka fäste i frireligiösa miljöer och i skärgårdssamhällen Läs mer…

Advertisements