EU-valet, fiskeripolitik och kristdemokraterna

Kristdemokraterna (KD) är ett av få svenska partier som har en utmejslad och formulerad fiskeripolitik. Kanske inte så konstigt med tanke på deras starka fäste i frireligiösa miljöer och i skärgårdssamhällen i Göteborgsområdet. Politiken är utformad innan EU:S nya fiskeripolitik Läs mer…